ORA DE POVESTE

Școala Artelor vine în ajutorul părinților ocupați cu o ofertă educativă: ORA DE POVESTE – o oră în care copiii vor asculta povești, vor învăța să socializeze, iar apoi vor inventa povești.

Copiii au nevoie de modele cât mai bune, de valori, iar până la o anumită vârstă aceștia le găsesc și le înțeleg prin povești.


La vârsta copilăriei, poveștile și basmele sunt mai mult decât simple istorisiri. Ele reprezintă un instrument foarte important pentru a stimula dragostea de lectură și cărți, curiozitatea intelectuală a micuțului. În această etapă de vârstă se fixează principalele valori și modele de viață, iar copilul se identifică cu personajul care corespunde cu modelul educațional existent.


Din punct de vedere educativ, poveștile joacă un rol foarte important. Prin intermediul poveștilor, copilul descoperă lumea și se poate plasa în situații de viață în afara contextului familial.
Poveștile stimulează dorința de cunoaștere, imaginația și creativitatea copilului. De asemenea, ele dezvoltă abilitățile de comunicare, sporesc performanțele școlare, capacitatea de concentrare, disciplina și îi ajută pe copii să-și înțeleagă și să-și exprime sentimentele.


PRINCIPALELE ELEMENTE CARE DEFINESC CURSUL


Beneficiari
Copii cu vârste cuprinse între 3-5 ani și 6-8 ani


• Obiectivul general
Acest curs urmărește să sprijine părinții și cadrele didactice în vederea unei mai bune interacțiuni alături de copii în procesul instructiv-educativ prin:
– dezvoltarea abilităţilor de comunicare
– dezvoltarea interesului pentru lectură
– dezvoltarea încrederii în sine
– dezvoltarea şi recunoaşterea emoțiilor
– dezvoltarea abilităților de lucru în echipă
– dezvoltarea răbdării
– împărtăşirea experienţelor personale
– dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral
– învingerea propriilor bariere, în special a timidităţii
– conştientizarea valorii de sine.


• Scopul cursului
A te exprima liber, coerent și cu farmec este o abilitate pe care o putem forma mai ușor în copilărie. Acest curs vine în ajutorul părinților ocupați (ușurându-le misiunea), care vor să le ofere copiilor cele mai bune şanse de a reuşi în viaţa personală. Proiectul este un răspuns la problemele cu care se confrunta noua generație de copii și anume:
– educația rigidă a sistemului educațional
– era inovatoare tehnologică/digitală care îndepărtează copilul de emoțiile, sentimentele și trăirile autentice
– locul de muncă, cu program prelungit, care limitează părinții în a avea disponibilitate de a
petrece timp de calitate alături de copilul său.


Coordonator proiect,
Prof. Alina NEMŢOI
(tel. 0740780262)